ปูพื้นฐานภาษาจีน

ปูพื้นฐานภาษาจีน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน นักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนตามลำดับบทเรียนที่เหล่าซือ(คุณครู)จัดไว้ให้ ดังต่อไปนี้

  1. การอ่านพินอิน(พยัญชนะ + สระ ในภาษาจีน)
  2. การออกเสียงภาษาจีน(วรรณยุกต์ในภาษาจีน)
  3. ตัวอักษรจีน(เขียน-อ่าน)
  4. คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น
  5. พิมพ์คีบอร์ดภาษาจีน