เรียนภาษาจีนเบื้องต้น

สิ่งที่นักเรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน! เลือกเรียนภาษาจีนเบื่องต้น

  1. นักเรียนสามารถอ่าน”พินอิน”ได้ในระดับนึง
  2. รู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาจีนเรียนภาษาจีนเบื่องต้น

นักเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนไหนก่อนก็ได้ เลือกตาม “ชื่อตอน” ที่นักเรียนสนใจได้เลย