Home ปูพื้นฐานภาษาจีน

ปูพื้นฐานภาษาจีน

ปูพื้นฐานภาษาจีน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อน นักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนตามลำดับบทเรียนที่เหล่าซือ(คุณครู)จัดไว้ให้ ดังต่อไปนี้

 

1.การอ่านพินอิน(พยัญชนะ + สระ ในภาษาจีน)
2.การออกเสียงภาษาจีน(วรรณยุกต์ในภาษาจีน)
3.ตัวอักษรจีน(เขียน-อ่าน)
4.คำศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น
5.พิมพ์คีบอร์ดภาษาจีน

No posts to display

บทความล่าสุด

เหมาะกับคุณ