เรียนภาษาจีนเบื้องต้น

 
สิ่งที่นักเรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน! เลือกเรียนภาษาจีนเบื่องต้น
1.นักเรียนสามารถอ่าน”พินอิน”ได้ในระดับนึง
2.รู้คำศัพท์พื้นฐานภาษาจีน

เรียนภาษาจีนเบื่องต้น : นักเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนไหนก่อนก็ได้ เลือกตาม “ชื่อตอน” ที่นักเรียนสนใจได้เลย