เรียนภาษาจีนระดับสูง

สิ่งที่นักเรียนต้องมีพื้นฐานมาก่อน! เลือกเรียนภาษาจีนระดับสูง

1.นักเรียนสามารถอ่าน”พินอิน”ได้อย่างคล่องแคล่ว
2.นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาจีนได้เยอะพอสมควร
3.นักเรียนสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้

เรียนภาษาจีนระดับสูง : นักเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนไหนก่อนก็ได้ เลือกตาม “ชื่อตอน” ที่นักเรียนสนใจได้เลย